Po, unë ndihmoj fëmijët e varfër në Kosovë

Llogaria e dhurimit:

Raiffeisen Bank Kosovo
IBAN: XK05 1501090004327049

BIC: RBKOXKPR

FALEMINDERIT!

 

Llogaria e dhurimit

Dhuroni tani
Raiffeisen Bank Kosovo
IBAN: XK05 1501090004327049
BIC: RBKOXKPR

CONCORDIA Projekte Sociale Association 
Rr. Lahuta e Malësisë p.n., 20000 Prizren
office@concordia-kosovo.org, concordia-kosovo.org
Copyright © 2021 CONCORDIA Projekte Soziale Association. Të gjitha të drejtat e rezervuara.