IMPRINT

CONCORDIA Projekte Sociale Association 
Lahuta e Malësisë p.n.
Prizren / Kosovo
Email: office@concordia-kosovo.org

Registration number as NGO: 5118824-1 
Fiscal number: 602444325

Raiffeisen Bank Kosovo
IBAN: XK05 1501090004327049
BIC: RBKOXKPR

Data Protection Officer and Authorized Representative: Mirela Lavric