Dhuroni përmes një llogarie Bankare

5 euro

Dhuroni nepermjet Credit Card  .
Fëmijët e varfër nuk zgjedhin kur e braktisin shkollën!

Sot mund të jetë dita e fundit e shkollës për qindra fëmijë në Kosovë.

Në CONCORDIA, ne duam që dita e fundit e shkollës të jetë dita e diplomimit. Çdo moment që ata kalojnë në qendrat tona do të thotë një shans shtesë për të dalë nga varfëria.

Ndihmojini të qëndrojnë fëmijë për aq kohë sa kanë nevojë. Dhuroni tani.

Me 25 euro në muaj, ju siguroni një vakt të nxehtë për një fëmijë.

Me 50 leuro në muaj, ju siguroni ushqim dhe akses në arsim për një fëmijë.

Me 100 euro në muaj ju ofroni mbështetje materiale fëmijës dhe familjes së tij.

Ngulit

CONCORDIA Projekte Sociale Association 
Lahuta e Malësisë p.n.
Prizren / Kosovo
Email: office@concordia-kosovo.org

Numrin e regjistrimit: 5118824-1 
Numri fiskal: 602444325

Raiffeisen Bank Kosovo
IBAN: XK05 1501090004327049
BIC: RBKOXKPR

Zyrtare për mbrojtjen e të dhënave dhe përfaqësuese e autorizuar: Mirela Lavric